فروش ام وی ام 530 در تهران مدل 1390

کارکرد : 88,000 کیلومتر قیمت : 25,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

ام وی ام، 530، 1394

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ام وی ام، 530، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

ام وی ام، 530، 1392

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

ام وی ام، 530، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ام وی ام، 530، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ام وی ام، 530، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ام وی ام، 530، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

ام وی ام، 530، 1391

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com