فروش ام وی ام 530 در تهران مدل 1390

کارکرد : 88,000 کیلومتر قیمت : 25,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

ام وی ام، 530، 1393

آذربایجان شرقی - 5 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ام وی ام، 530، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

ام وی ام، 530، 1389

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

ام وی ام، 530، 1390

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ام وی ام، 530، 1391

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ام وی ام، 530، 1391

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ام وی ام، 530، 1392

مازندران - 3 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
28,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ام وی ام، 530، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir