فروش ام وی ام 530 در تهران مدل 1390

کارکرد : 88,000 کیلومتر قیمت : 25,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

ام وی ام، 530، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ام وی ام، 530، 1391

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

ام وی ام، 530، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

ام وی ام، 530، 1391

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

ام وی ام، 530، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

ام وی ام، 530، 1393

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ام وی ام، 530، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ام وی ام، 530، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir