فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 218,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
259,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
233,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
1,002 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir