فروش سمند LX در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX، 1392

فارس - 3 ماه پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
otex.ir