فروش هیوندای آزرا در البرز مدل 2009

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 94,700,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
121,100 کیلومتر
قیمت
74,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

یزد - 4 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
101,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2011

یزد - 9 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir