فروش سیتروئن زانتیا در سمنان مدل 1384

کارکرد : 148,000 کیلومتر قیمت : 100,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
223,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

خراسان رضوی - 3 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
208,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir