فروش سیتروئن زانتیا در سمنان مدل 1384

کارکرد : 148,000 کیلومتر قیمت : 100,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

قم - 6 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
170 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
25,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir