فروش سیتروئن زانتیا در سمنان مدل 1384

کارکرد : 148,000 کیلومتر قیمت : 100,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1381

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
32,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

البرز - 3 هفته پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir