فروش سیتروئن زانتیا در سمنان مدل 1384

کارکرد : 148,000 کیلومتر قیمت : 100,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
175,200 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

قم - 9 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

قزوین - 4 هفته پیش

کارکرد
316,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

آذربایجان غربی - 9 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir