فروش هیوندای سانتافه در آذربایجان شرقی مدل 2015

هیوندای، سانتافه، 2015

آذربایجان شرقی

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : 220,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir