فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2008

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 121,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
615,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
14,200 کیلومتر
قیمت
284,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
otex.ir