فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در تهران مدل 1395

کارکرد : 57,000 کیلومتر قیمت : 85,800,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس
کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

کرمانشاه - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir