فروش سمند X7 در تهران مدل 1383

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 14,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1386

آذربایجان غربی - 11 ماه پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
206,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
256,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، X7، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، X7، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، X7، 1387

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
207,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir