فروش سمند X7 در تهران مدل 1383

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 14,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1390

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
45,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1394

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
292,381 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
232,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
otex.ir