فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 280,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

خراسان رضوی - 8 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
288,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir