فروش دنا 1.7 لیتر در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 42,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
61,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1395

خراسان شمالی - 10 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
56,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
13,500 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
2,600 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
51,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir