فروش دنا 1.7 لیتر در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 42,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
41,500 کیلومتر
قیمت
40,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
45,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
44,950,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
46,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir