فروش نیسان جوک در گیلان مدل 2016

کارکرد : 22,700 کیلومتر قیمت : 62,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، جوک، 2016

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
1,450,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
278,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
157,000,000
منبع آگهی
otex.ir