فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 18,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
17,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir