فروش هیوندای ix55 در مرکزی مدل 2012

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2009

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
156,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

البرز - 7 روز پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
288,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2009

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
136,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir