فروش هیوندای ix55 در مرکزی مدل 2012

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
160,300 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
202,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

کرمانشاه - 9 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

سمنان - 4 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
338,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir