فروش هیوندای ix55 در مرکزی مدل 2012

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

لرستان - 3 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
243,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2009

آذربایجان غربی - 4 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
1,640,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir