فروش هیوندای ix55 در مرکزی مدل 2012

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

لرستان - 6 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
243,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
otex.ir