فروش هیوندای ix55 در مرکزی مدل 2012

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

سمنان - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir