فروش ام جی 6 در خراسان جنوبی مدل 2012

ام جی، 6، 2012

خراسان جنوبی

کارکرد : 114,500 کیلومتر قیمت : 71,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

ام جی، 6، 2012

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ام جی، 6، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

ام جی، 6، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

ام جی، 6، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ام جی، 6، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
328,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ام جی، 6، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ام جی، 6، 2013

گلستان - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ام جی، 6، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir