فروش ام جی 6 در خراسان جنوبی مدل 2012

ام جی، 6، 2012

خراسان جنوبی

کارکرد : 114,500 کیلومتر قیمت : 71,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

ام جی، 6، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ام جی، 6، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ام جی، 6، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
328,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ام جی، 6، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ام جی، 6، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ام جی، 6، 1391

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ام جی، 6، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

ام جی، 6، 2013

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
820,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com