فروش دنا پلاس در آذربایجان شرقی مدل 1396

دنا، پلاس، 1396

آذربایجان شرقی

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
68,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
58,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
2,500 کیلومتر
قیمت
61,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
6,700 کیلومتر
قیمت
51,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
53,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir