فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 22,000 کیلومتر قیمت : 227,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,900 کیلومتر
قیمت
286,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

خراسان رضوی - 3 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
590,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir