فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 22,000 کیلومتر قیمت : 227,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
91,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
296,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir