فروش هیوندای ix35 در تهران مدل 2013

کارکرد : 82,500 کیلومتر قیمت : 150,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
158,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
318,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir