فروش هیوندای ix35 در تهران مدل 2013

کارکرد : 82,500 کیلومتر قیمت : 150,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
278,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
131,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، ix35، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
7,400 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir