فروش هیوندای ix35 در تهران مدل 2013

کارکرد : 82,500 کیلومتر قیمت : 150,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
278,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
141,500,000
منبع آگهی
otex.ir