فروش نیسان پاترول دو در در تهران مدل 1373

کارکرد : 210,000 کیلومتر قیمت : 22,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1367

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
400 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

نیسان، پاترول دو در، 137

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
507,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1371

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

کردستان - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1373

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
940 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1368

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1378

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir