فروش نیسان پاترول دو در در تهران مدل 1373

کارکرد : 210,000 کیلومتر قیمت : 22,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1376

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
60,800 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1380

گیلان - 5 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1375

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
480,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1373

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
325,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir