فروش نیسان ماکسیما در زنجان مدل 1383

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 53,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

آذربایجان غربی - 4 روز پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1391

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
93,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir