فروش نیسان ماکسیما در زنجان مدل 1383

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 53,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
380,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
69,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
64,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1386

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
otex.ir