فروش نیسان ماکسیما در زنجان مدل 1383

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 53,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

قزوین - 5 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

قزوین - 6 ماه پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
850,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir