فروش نیسان ماکسیما در زنجان مدل 1383

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 53,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
82,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

قزوین - 1 هفته پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir