فروش پراید 131SE در قزوین مدل 1393

کارکرد : 44,000 کیلومتر قیمت : 18,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1398

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
17,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
10,450,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir