فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1395

کارکرد : 35,000 کیلومتر قیمت : 23,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,650,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
5,800 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir