فروش نیسان رونیز در خراسان رضوی مدل 1387

نیسان، رونیز، 1387

خراسان رضوی

کارکرد : 128,000 کیلومتر قیمت : 73,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1383

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
133,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1384

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1384

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1382

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1386

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1387

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1386

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir