فروش نیسان رونیز در خراسان رضوی مدل 1387

نیسان، رونیز، 1387

خراسان رضوی

کارکرد : 128,000 کیلومتر قیمت : 73,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1384

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1383

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1382

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
257,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1386

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir