فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 19,000 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

خراسان جنوبی - 3 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,840,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
2,020,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

کهگیلویه و بویراحمد - 3 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir