فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 19,000 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,300 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
otex.ir