فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 19,000 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
2,300 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
8,700 کیلومتر
قیمت
1,750,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com