فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1389

کارکرد : 93,000 کیلومتر قیمت : 13,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1378

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1,954,145 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
4,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir