فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1389

کارکرد : 93,000 کیلومتر قیمت : 13,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280 کیلومتر
قیمت
10,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1378

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1390

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
267,000 کیلومتر
قیمت
14,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
116 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir