فروش نیسان پاترول دو در در سمنان مدل 1375

کارکرد : 400,000 کیلومتر قیمت : 14,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1379

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
325,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1373

گیلان - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1373

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
390,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1380

زنجان - 11 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1376

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1381

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir