فروش نیسان پاترول دو در در سمنان مدل 1375

کارکرد : 400,000 کیلومتر قیمت : 14,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

نیسان، پاترول دو در، 137

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
507,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1375

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1379

خراسان جنوبی - 4 هفته پیش

کارکرد
450 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1375

سمنان - 4 هفته پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1380

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir