فروش نیسان پاترول دو در در سمنان مدل 1375

کارکرد : 400,000 کیلومتر قیمت : 14,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1379

خراسان جنوبی - 4 ماه پیش

کارکرد
450 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

زنجان - 3 ماه پیش

کارکرد
176,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1372

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

البرز - 1 هفته پیش

کارکرد
254,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir