فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1398

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1398

فارس - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

اردبیل - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1398

آذربایجان شرقی - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir