فروش هیوندای سانتافه در لرستان مدل 2008

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 106,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
3,900 کیلومتر
قیمت
287,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
28,500 کیلومتر
قیمت
262,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
209,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

البرز - 3 هفته پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
900 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir