فروش هیوندای سانتافه در لرستان مدل 2008

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 106,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
321,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
239,100,000
منبع آگهی
otex.ir