فروش نیسان ایکس تریل در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 280,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

نیسان، ایکس تریل، 2016

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

کرمانشاه - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
7,500 کیلومتر
قیمت
444,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
615,000,000
منبع آگهی
otex.ir