فروش نیسان ایکس تریل در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 280,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
283,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
296,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
1,900 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
289,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
288,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

فارس - 11 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir