فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1387

کارکرد : 11 کیلومتر قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
151,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
26,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
11 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
13,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1383

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com