فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1387

کارکرد : 11 کیلومتر قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
12,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
11,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

گیلان - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
12,345 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir