فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 2,147,483,647 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
428,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
318,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
251,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
182,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir