فروش دنا 1.7 لیتر در تهران مدل 1394

کارکرد : 15,000 کیلومتر قیمت : 39,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1395

کرمانشاه - 11 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
otex.ir