فروش دنا 1.7 لیتر در تهران مدل 1394

کارکرد : 15,000 کیلومتر قیمت : 39,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

چهارمحال و بختیاری - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

دنا، 1.7 لیتر، 1394

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
50,400 کیلومتر
قیمت
38,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,773,300
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com