فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 145,000 کیلومتر قیمت : 158,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2013

قم - 2 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
117 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir