فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 145,000 کیلومتر قیمت : 158,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
131,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
117 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
172,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir