فروش کیا اپتیما در قم مدل 2010

کارکرد : 21,000 کیلومتر قیمت : 120,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2015

فارس - 3 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
2,020,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
2,300 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
62,500 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir