فروش کیا اپتیما در قم مدل 2010

کارکرد : 21,000 کیلومتر قیمت : 120,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2015

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
34,900 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir