فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1386

کارکرد : 185,000 کیلومتر قیمت : 10,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

قزوین - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
11,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
275,288 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1374

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
327,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
12,950,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
5,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir