فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1386

کارکرد : 185,000 کیلومتر قیمت : 10,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
5,750,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
7,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
202 کیلومتر
قیمت
8,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1388

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
288,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
275,000 کیلومتر
قیمت
7,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir