فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1386

کارکرد : 185,000 کیلومتر قیمت : 10,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
13,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
280 کیلومتر
قیمت
10,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
9,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
350 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
380,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir