فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2012

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 228,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2014

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2013

قم - 3 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir