فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2012

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 228,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
171,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
338,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
121,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
1,830,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com