فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1394

کارکرد : 62,000 کیلومتر قیمت : 32,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,800 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
58,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir