فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1394

کارکرد : 62,000 کیلومتر قیمت : 32,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
29,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
94,038 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir