فروش پراید صندوق دار در گیلان مدل 1385

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
475,700 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
172,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز
کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir