فروش پراید صندوق دار در گیلان مدل 1385

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1378

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1,954,145 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com