فروش پراید صندوق دار در گیلان مدل 1383

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
285,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
10,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
12,850,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
otex.ir