فروش پراید صندوق دار در گیلان مدل 1383

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
16,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
290 کیلومتر
قیمت
9,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
181,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir