فروش پراید صندوق دار در گیلان مدل 1383

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
309,000 کیلومتر
قیمت
8,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
100 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,000,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
121,000 کیلومتر
قیمت
13,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir