فروش پراید 131SX در مرکزی مدل 1390

کارکرد : 73,320 کیلومتر قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1390

اردبیل - 6 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

خوزستان - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، 131SX، 1390

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، 131SX، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1390

مرکزی - 2 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1386

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1390

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
176,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir