فروش پراید 131SX در مرکزی مدل 1390

کارکرد : 73,320 کیلومتر قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
16,100,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
73,800 کیلومتر
قیمت
15,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1391

همدان - 9 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
15,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
14,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1390

آذربایجان غربی - 5 ماه پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
16,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
15,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir