فروش پراید 131SX در مرکزی مدل 1390

کارکرد : 73,320 کیلومتر قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
14,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1391

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1391

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1390

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir