فروش پراید 131SX در مرکزی مدل 1390

کارکرد : 73,320 کیلومتر قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1396

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، 131SX، 1392

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
108 کیلومتر
قیمت
16,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 131SX، 1390

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
14,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1390

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
16,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
20,780,000
منبع آگهی
Rekab.ir