فروش پراید 131SX در مرکزی مدل 1390

کارکرد : 73,320 کیلومتر قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1394

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، 131SX، 1391

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
13,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 131SX، 1390

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
297,000 کیلومتر
قیمت
12,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1391

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
16,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1386

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1391

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
15,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
16,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir