فروش هیوندای سانتافه در آذربایجان غربی مدل 2014

هیوندای، سانتافه، 2014

آذربایجان غربی

کارکرد : 38,000 کیلومتر قیمت : 163,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
161,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
247,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir