فروش هیوندای سانتافه در آذربایجان غربی مدل 2014

هیوندای، سانتافه، 2014

آذربایجان غربی

کارکرد : 38,000 کیلومتر قیمت : 163,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
249,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir