فروش هیوندای سانتافه در آذربایجان غربی مدل 2014

هیوندای، سانتافه، 2014

آذربایجان غربی

کارکرد : 38,000 کیلومتر قیمت : 163,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2013

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir