فروش پراید صندوق دار در آذربایجان غربی مدل 1380

پراید، صندوق دار، 1380

آذربایجان غربی

کارکرد : 5,555 کیلومتر قیمت : 5,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
11 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1377

سمنان - 3 ماه پیش

کارکرد
22 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
328,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1389

اصفهان - 6 ساعت پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com