فروش پراید صندوق دار در آذربایجان غربی مدل 1380

پراید، صندوق دار، 1380

آذربایجان غربی

کارکرد : 5,555 کیلومتر قیمت : 5,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
13,950,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
5,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
9,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

البرز - 2 روز پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
280 کیلومتر
قیمت
10,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1382

گیلان - 5 ماه پیش

کارکرد
167,176 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com