فروش پراید صندوق دار در آذربایجان غربی مدل 1380

پراید، صندوق دار، 1380

آذربایجان غربی

کارکرد : 5,555 کیلومتر قیمت : 5,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
366,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
1,111 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
9,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1389

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

گیلان - 5 ماه پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir