فروش پراید صندوق دار در خراسان رضوی مدل 1382

کارکرد : 12,345 کیلومتر قیمت : 6,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

سمنان - 3 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
248,000 کیلومتر
قیمت
11,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1382

خراسان رضوی - 11 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
3,000,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir