فروش پراید صندوق دار در خراسان رضوی مدل 1382

کارکرد : 12,345 کیلومتر قیمت : 6,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
173,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
22,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1384

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
380,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com