فروش سمند LX در البرز مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 32,900,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
32,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
16,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1390

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com