فروش سمند LX در البرز مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 32,900,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
6,700 کیلومتر
قیمت
31,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1385

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
33,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
22,700 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir