فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1384

کارکرد : 74,000 کیلومتر قیمت : 10,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
229,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
18,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir