فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1384

کارکرد : 74,000 کیلومتر قیمت : 10,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
261,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
20,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
300 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
otex.ir