فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1384

کارکرد : 74,000 کیلومتر قیمت : 10,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
218,000 کیلومتر
قیمت
10,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
222,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
102 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
36,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
8,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir