فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 45,000 کیلومتر قیمت : 33,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir