فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2012

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
222,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir