فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
51,500 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 4 روز پیش

کارکرد
7,500 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
262,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
otex.ir