فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
5,800 کیلومتر
قیمت
1,870,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
2,300 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
2,020,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir