فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
62,500 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
28,300 کیلومتر
قیمت
197,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

لرستان - 6 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir