فروش سمند LX در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
28,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
33,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1389

گلستان - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com