فروش سمند LX در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
24,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1386

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
60,667 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir