فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
16,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,100,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
130 کیلومتر
قیمت
29,130,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir