فروش پراید 131SE در گیلان مدل 1393

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 17,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
17,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir